Terms

TERMS – VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF HJEMMESIDEN – DANSK

SALGSBETINGELSER

Nedenstående vilkår og betingelser gælder for alle leverancer fra

Appearance ApS
Hyldegårdsvej 34
2920 Charlottenlund
Danmark
CVR nummer 34458561 i Danmark, til kunder, der bestiller varer på www.appearanceshop.com eller en anden anvist side under Appearance APS online shop.

1. Kontraktsindgåelse

Appearance ApS forbeholder sig ret til ændring af priser, der måtte være fejlagtigt angivet på Appearance online shop.
En endelig og bindende aftale mellem dig og Appearance foreligger, når din ordre er blevet bekræftet af Appearance ApS.
Appearance APS sender en ordrebekræftelse til dig via e-mail, når ordren er blevet accepteret og afsendt. Kvitteringen for ordren, som modtages umiddelbart efter indsendelse af ordren, udgør ikke en ordrebekræftelse.
Du kan udelukkende købe produkter på Appearance APS online shop som privat forbruger, dvs. ikke som erhvervskunde.

2. Priser og betaling

Alle priser oplyses inklusive dansk moms og andre danske afgifter. Den gældende pris er den, der er oplyst på Appearance ApS online shop for den pågældende vare på datoen for ordreafgivelsen.
Udenlandsk told, import afgifter og moms som lægges til ordren når pakken når sin leveringsadresse uden for Danmarks grænser betales af modtageren af ordren.
Appearance har ingen control over disse udgifter og Appearance ApS kan ikke forudse hvad de måtte være. Told, import og moms afgifter skifter meget fra land til land.
Du kan med fordel kontakte dit lokale told kontor for at få nærmere information om dette. Alle ordre sendes fra Danmark.

Ved bestilling af varer på Appearance ApS online shop tillæggeset beløb på højst 55,- kr for forsendelse, uanset antallet af købte varer.
Appearance ApS tager forbehold for prisændringer samt ændringer af gebyrer og/eller andre omkostninger angivet på Appearance online shop til enhver tid, f.eks. på grund af ændringer i
momssatser eller andre offentlige gebyrer og afgifter, stigende omkostninger eller som følge af den normale udvikling i detailpriser baseret på januar 2014 priser i Danmark.
Bemærk at enkelte banker pålægger et udlandsgebyr på transaktioner i vores onlineshop. Dette gebyr opkræves af banken og Appearance ApS kan ikke refundere det.

For flere informationer, kontakt venligst din bank.

Hvis du betaler i rater, skal ændringer i gebyrer eller pålægning af nye gebyrer varsles med rimelig frist før ikrafttrædelsen.

På www.appearanceshop.com kan du betale med VISA, Dankort, Mastercard, Visa Electron og mobilepay.

ddd

 1. Levering

Appearance ApS forbeholder sig ret til at udelukke personer fra at købe via Appearance ApS online shop. Appearance ApS er derudover ikke forpligtet til at levere varer, der er udsolgt fra lager.

Appearance ApS accepterer og afsender under normale omstændigheder ordrer inden for 3 hverdage. Den sædvanlige leveringstid er en til tre hverdage fra tidspunktet for afsendelse af ordrebekræftelsen.

4. Fortrydelsesret 
Ifølge lovgivningen om distanceaftaler har du ret til at fortryde den indgåede aftale.

Ifølge lovgivningen om distanceaftaler har du ret til at fortryde den indgåede aftale.

Returret

 • Returretten gælder på alle produkter købt i vores online shop i 14 dage. Dette er også gældende for gavekort.
 • Gavekortet er gældende i 3 år fra købsdato og restbeløbet kan udbetales et år før udløbsdatoen.
 • Perioden beregnes normalt fra datoen for modtagelse af varen eller første leverance.
 • Kunden har ret til at modtage visse oplysninger, herunder om fortrydelsesret og den købte vare. Returretsperioden løber først fra datoen for modtagelse af disse oplysninger skriftligt (for eksempel pr. brev eller e-mail).
  Perioden udløber dog senest tre måneder efter datoen for modtagelse af varen.
 • Skulle returretsperioden udløbe på en lørdag, søndag eller helligdag, gælder fortrydelsesretten frem til den efterfølgende hverdag.

HVORDAN ANNULLERES AFTALEN?

 • Varen(erne) skal returneres til Appearance ApS før udløbet af returretsperioden. Returneringen betragtes som rettidig, hvis varen er indleveret til postforsendelse eller en anden form for forsendelsesservice, der er ansvarlig for forsendelse af varen til Appearance ApS, før udløbet af returretsperioden. Som bevis for rettidig returnering af varen forelægges kvittering for indlevering til postvæsen eller lignende til forsendelse.
 • Med mindre andet er aftalt, dækker kunden omkostninger til returforsendelse af varerne (porto/fragt). Hvis Appearance ApS ifølge kontrakten har foretaget erstatningslevering på grund af, at den pågældende vare ikke kunne leveres som forudsat, skal Appearance dække udgifterne til returnering af varerne.
 • Varer returneres til Appearance ApS på følgende adresse:

Varer bedes returneret til:

Navn: Appearance ApS
Adresse: Hyldegårdsvej 34, 2920 Charlottenlund

Der er også mulighed for at håndhæve fortrydelsesretten ved at nægte levering af varen eller undlade at afhente den på postkontoret, m.v.

Betingelser for udtræden af aftalen

Det er en generel betingelse for annullering af aftalen, at varen returneres i samme stand og mængde som ved levering, mødes dette krav ikke, sker en væsentlig værdinedskrivelse af varen.

5. Meddelelse ved fejlagtige varer

I tilfælde af fejl og mangler ved en modtagen vare skal vi meddeles herom inden for en rimelig tidsfrist efter en sådan fejl eller mangel er eller burde være konstateret.
Meddelelse om fejl og mangler i forbindelse med et køb kan under ingen omstændigheder fremsættes senere end to år fra købsdato.

6. Ansvar

Appearance ApS er ikke ansvarlig for forsinkelser eller manglende aftaleopfyldelse på grund af force majeure.
Så længe en force majeure situation foreligger, er Appearance ApS fritaget for opfyldelse af sine forpligtelser.

Appearance ApS erstatningsansvar ved alle erstatningskrav, herunder skadeserstatning, undtaget i tilfælde af retsstridige formål eller grov forsømmelighed, og i tillæg til ovenstående, er begrænset til et beløb svarende til prisen på den vare, som kunden har købt, og som tvisten omhandler.

Ovenstående beløbsmæssige begrænsning vil være gældende uanset begrundelsen for tvisten og omfatter alle erstatningskrav baseret på forsømmelse, objektivt ansvar, garantibrud, bøder, konventionalbod og/eller bod.
Appearance ApS påtager sig produktansvar over for forbrugerne ifølge gældende lovgivning og uden begrænsning.

Ønsker du at klage til ODR forbrugerportalen, klik her.

OBS!

Vi tager forbehold for, at priser kan være forkert indtastet eller prisen kan have ændret sig siden sidst opdateret på hjemmesiden.